O klubu

Aikido dođo “Shin Ken” je najstariji dođo (jap. dojo, škola, odnosno, popularno “klub”) na Novom Beogradu. Počeo je sa radom davne 1990. godine, pod rukovodstvom senseia Novaka Jerkova, na istom mestu gde se i danas nalazi – u Hali sportova koja danas nosi ime “Ranko Žeravica” – Novi Beograd. Tokom svog postojanja, klub je imao više sekcija, širom grada, i bio je svedok razvoja Aikidoa na ovdašnjim prostorima, mnogih seminara velikih majstora (Yoji Fujimoto, Masatomi Ikeda, William Smith i drugi). Zapaženu ulogu u promovisanju Aikidoa klub je ostvario kroz učestvovanje u više samostalnih embukaija (demonstracija Aikido veštine), večeri borilačkih veština, ali i kao jedan od prvih članova tadašnje Jugoslovenske Aikido federacije, a kasnije i Aikido federacije Srbije.

Novak Jerkov je danas majstor crni pojas 5. DAN, sa diplomom dobijenom direktno od Aikikai Hombu dođo-a, centrale tradicionalnog aikidoa  sa sedištem u Tokiju i licencom za rad Srpske Aikido federacije. Tokom gotovo tri decenije rada kluba, mnogi su svoje prve Aikido korake napravili baš uz majstora Jerkova, na našim strunjačama.

Svima neuhvatljivo značenje naziva kluba SHIN KEN je “duh mača”, ili “srce mača”, u bukvalnom prevodu “pravi, živi mač”.

Način treniranja u našem klubu

Vežbanje Aikidoa se sastoji od pohađanja redovnih časova (treninzi), seminara, ispita (polaganja za zvanja) ali i od različitih drugih aktivnosti usmerenih ka boljem spoznavanju i razumevanju veštine.

  • Treninzi su osnovni metod učenja Aikidoa i održavaju se nekoliko puta nedeljno tokom većeg dela kalendarske godine. Uobičajene su pauze tokom letnjih meseci, koje se poklapaju sa školskim letnjim raspustom, iako nije retkost da se treninzi organizuju i tada, doduše u proređenom rasporedu. Prisustvo na treninzima je osnovni i nezaobilazan vid učenja.
  • Seminari su događaji organizovani nekoliko puta tokom godine, od strane SAF-a, nekog od drugih klubova ili, pak, samog kluba. Ovakvi događaji obično imaju veliki značaj, u vidu posete stranih majstora Aikidoa našoj zemlji (npr. poseta Kristijana Tisijea – Christian Tissier), ili se održavaju tradicionalno u određenim intervalima (Nacionalni seminari SAF – letnji i zimski), ili su vid međusobne saradnje klubova. Seminari su sjajna prilika za vežbanje sa drugim aikidokama(vežbačima), razmenu znanja, proširivanje vidika, kao i upoznavanje i druženje. Prisustvo na seminarima može biti uslov za polaganje za zvanja u Aikidou, i obavezno je za sve članove.
  • Polaganja su vid provere znanja u Aikidou. Održavaju se u unapred određeno vreme tokom godine, najčešće jednom ili dvaput, i služe prvenstveno da aikidoka spozna stepen svog napretka koji je postigao vežbanjem u prethodnom periodu. Izlazak na polaganje je uslovljen vremenski – definisano je vreme koje je potrebno da protekne od poslednjeg polaganja, kao i brojem obaveznih seminara. Kao dodatni uslov, neophodna je saglasnost instruktora za izlazak kandidata na polaganje. Osnovni uslov je, naravno – znanje koje je predviđeno za sledeće zvanje vežbača.
    Aikido dođo “Shin Ken” radi u okviru Srpske Aikido federacije (SAF), priznate od strane Hombu Dojo-a u Tokiju (centralni Aikido dođo). Program AD “Shin Ken” prati program SAF-a, i zvanja stečena u našem klubu su važeća u celom svetu. Sertifikati o zvanju majstora stižu direktno iz Tokija, potpisani od strane titularnog Doshu-a (Vođe puta) Aikido-a.

Više o strukturi treninga Aikidoa možete naći na stranici O Aikidou.

Oprema za vežbanje

Oprema za Aikido se sastoji od belog kimona (jap. gi, i nabavlja se kao kimono za Džudo, Aikido, Đu-đutsu ili Karate), beli pojas, papuče, kao i set oružja – drveni mač (bokken), drveni štap (jo), nož(tanto) i futrola za nošenje. Za početnike je dovoljna i trenerka, bela majica i papuče.

Upis, članstvo i naknade u klubu

Upisom u evidenciju kluba potvrđujete da prihvatate uslove i pravila ponašanja u klubu, i stičete status člana kluba. Za upis je potrebno popuniti pristupnicu, obezbediti jednu fotografiju, i uplatiti mesečnu članarinu. Članarina se plaća do 5-og dana u mesecu. Članarina je osnovni način finansiranja kluba, i neophodan je preduslov za normalno funkcionisanje i održavanje treninga, tako da je od neizmerne važnosti da se ova obaveza izmiruje na vreme.

Ostale naknade predstavljaju seminarske, i takse za polaganja.

Prestanak članstva je moguć na lični zahtev vežbača, ili usled neispunjavanja obaveza i povrede discipline kluba.

Zvanična dokumenta kluba

(u pripremi)

Statut – Aikido dojo Shin Ken
Informator
Pristupnica